Pere Ardiaca: materials per una biografia

Pròleg
Celestino Sánchez
Els primers anys, 1909-1936
Manuel Moreno
Pere Ardiaca, 1936-1949
José Luís Martín Ramos
La clandestinitat
Giaime Pala
Crònica del seu darrer viatge
Antoni Barbarà
Entrevista a Neus Català
Cronologia
Albert Claret i Fernández

Edita: Fundació Pere Ardiaca
Produeix: DeBarris

Preu: Consultar

Etiquetes de comentaris: ,


http://comunistes.cat/pdf/llibrepereardiaca.pdf